ЛИНДНЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД

КОМПАНИЯТА ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ В БЪЛГАРИЯ

Линднер България е основният представител на Линднер Груп за пазарите в България и Албания. Фирмата предлага пълна инженерингова услуга в строителния процес – от проектирането до цялостното изграждане на обекти "до ключ". Наред с богатия си опит в изпълнението на проекти като Главен изпълнител, Линднер България предлага на своите клиенти широк спектър от продукти за интериорен дизайн и допълнителни строителни услуги. Единствено Линднер България е оторизирана да търгува с продукти, произвеждани от Линднер Груп, на българския и албанския пазар, сред тях са: кухи и двойни подове; окачени метални тавани, както и метални тавани с интегрирана отоплителна и охладителна функция; мобилни леки преградни стени, както и врати. Качественият монтаж на системи за сухо строителство също принадлежи към спектъра от услуги, предлагани от Линднер България.

Съчетавайки глобалното присъствие на Линднер Груп и немското кnow-how със собствения си опит на българския строителен пазар, Линднер България гарантира гъвкавост и професионализъм на всеки етап от строително- инженерния процес. По този начин екипът на Линднер България е в състояние да се справи с предизвикателствата на всеки един проект.

Година на основаване: 1998
Брой заети: 51-100 работници и служители

контакт

Lindner Bulgaria EOOD

Residential Park Sofia
Block 16D, Office 2.1
1766 Sofia
Bulgaria

продукти и услуги