Линднер Имобилиен Мениджмънт ЕООД

Експертите по недвижими имоти в България 

Линднер Имобилиен Мениджмънт ЕООД отговаря за ежедневното управление на мащабните инвестиционни проекти на Групата Линднер в България, както и на други инвеститори. Компанията е в състояние да контролира всички аспекти на една инвестиция: проектиране, управление на строителния процес, както и продажби и маркетинг. Тук работят всички специалисти, необходими за тази цел - високо квалифицирани инженери по всички части, архитекти, маркетингови специалисти, юристконсулт и счетоводен отдел. Повечето служители са позиционирани в София. Инвестиционната програма обхваща жилищни, офисни и индустриални проекти в цялата страна.

• Година на основаване: 2005 г.
• Брой служители: 11-50 служители

контакт

Lindner Immobilien Management EOOD

Sofia Park, Build. 16V, 1st floor, office 1.3
1766 Sofia
Bulgaria